Правила на пазара - TruckScout24.bg

Правила на пазара

Само конкретни оферти

Въведете само конкретни оферти в базата данни. За съжаление, реклами, които се състоят само от лозунги като "всички видове автомобили xy", не могат да бъдат активирани. В една обява трябва да се предлага или един конкретен автомобил, или фиксиран пакет от няколко автомобила. Пакетът от превозни средства изисква ясно описание на свързаните с тях превозни средства в текста на обявата. Опитът обаче показва, че обявите за отделни превозни средства привличат значително повече внимание, отколкото пакетите за превозни средства.

Реклами винаги със смислено техническо описание

Дайте на рекламите си в TruckScout24 смислено описание. При нас не са възможни реклами без технически данни.

Не са възможни анонимни реклами или реклами с номера на кутии

Включете пълното си име и адрес в профила си на продавач. Анонимните реклами при нас за съжаление не са възможни. Частните еднократни продавачи могат да скрият улицата и номера на къщата си, ако желаят.

В текста на обявата не се посочват номера на телефони/факсове или електронни адреси.

Рекламите не трябва да съдържат телефонни номера, номера на факсове, номера на мобилни телефони и електронни адреси. Данните ви за контакт се генерират автоматично от клиентския ви профил и се показват в готовата реклама. Затова не е необходимо да въвеждате данните си за контакт в текста на рекламата.

Без интернет адреси в рекламите

Описанието и изображенията на рекламите ви не трябва да съдържат интернет адреси.

Без препратки към други реклами

Рекламите не могат да съдържат препратки към други реклами на даден доставчик. Освен това не се допускат препратки към онлайн магазини на доставчика и други платформи за търговия или търгове.

Автомобилите, обявени като класифицирани обяви, не могат да участват в търг.

Изтриване на продадени артикули

Моля, незабавно изтрийте или спрете продадените елементи. Винаги се опитваме да актуализираме нашата база данни. Следователно съвместните пътувания с автомобили са крайно нежелани или забранени от AGB.

Няма ново качване след изтриване на рекламата

Незабавното качване на изтрити преди това реклами не е разрешено поради нарушаване на конкуренцията.

Без лога като изображения на автомобила или в изображението на автомобила

Не използвайте логото на компанията като изображение на автомобила. Забранено е и поставянето на фирмени лога в изображенията на автомобилите.

Само изображения, за които сте упълномощени да използвате

По същия начин снимки на производители, чиито авторски права се държат от самия производител, или снимки на конкуренти могат да се качват само с писменото разрешение на съответния притежател на авторските права.

Без заместващи изображения

Рекламни изображения само със "снимка за следване" или подобно съдържание не са възможни.

Не копирайте текстове от конкуренти

Моля, подгответе сами техническите описания на вашите предмети за продажба. Копирането на текстове и части от текстове от реклами на други продавачи е забранено и обикновено носи само неприятности, които не искате да имате.

Без списъци с ключови думи/търсещи термини в рекламите

Предоставяйте само съответните технически описания на съответните превозни средства. Използването на ключови думи или списъци с думи за търсене не е възможно. Не е възможно да се рекламират и други превозни средства, продукти, консумативи или обща реклама.

Без имена на компании и повторения на думи в заглавието на рекламата

Забранено е споменаването на собственото име на фирмата, както и повтарянето на думи в заглавието на рекламата. Производителите са изключени от обхвата на този регламент.

Изберете правилната категория на превозното средство

Моля, обърнете внимание и на собствения си интерес да поставяте рекламите си в правилните категории.

Без реклами за 1 €

Моля, не включвайте в рекламите цени от 1 евро. Реклами, в които като цена на покупката е посочен 1 евро (също като FP или VB), няма да бъдат активирани. Ако не желаете да въвеждате цена, моля, оставете полето за цена празно при въвеждането. След това бележката "Информация за цената" се показва автоматично за вашата реклама.

Без заглавия на промоционални реклами

Въведете смислена информация за обозначението на машината/типа на превозното средство, както и за производителя и модела, и не използвайте рекламни текстове. Това е единственият начин обявите ви да бъдат намерени от потенциалните купувачи, които използват функцията за търсене.

Достъпни телефонни номера в данните за контакт

Когато предоставяте данните си за контакт, не забравяйте да посочите телефонен номер за връзка.

Без множество реклами

Не публикувайте един и същ елемент повече от веднъж.